Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đen - VongTay.VN

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đen

Tên sản phẩm: Vòng tay thạch anh tóc đen.
Thông tin vòng tay:
Đá : Thạch anh tóc
Màu sắc: Màu đen
Hợp mệnh: mệnh Thủy
Kích cỡ: ly 10
Giá: (Đã Bán)